اخبار
1397/04/13 09:25

روز صنعت و معدن

روز صنعت و معدن
روز دهم تیر ماه  روز صنعت و معدن نامیده میشود. اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چرا که این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش بسزایی داردروز صنعت و معدن

مرتضی گودرزی مدیر عامل شرکت ضمن تبریک  برای همه صنعت گران و تلاشگران عرصه تولید آروزی موفقیت کرد 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :